آموزش ریاضی پنجم تکمیلی + (ابتدایی)

آموزش ریاضی پنجم تکمیلی  + (ابتدایی)

درباره دوره:
- مرور مفاهيم کتاب درسي به صورت خلاصه
- آمادگي براي آزمون هاي نمونه دولتي و تيزهوشان در سال ششم
- حل مسائل خلاقانه از آزمون هاي معتبر بين المللي (کانگورو-چين-رياضي انگلستان)
- حل تست هاي مشترک آزمون هاي تيزهوشان و نمونه دولتي
- قابل استفاده براي دانش آموزان سال پنجم و ششم