آموزش مفهومی ریاضی ششم (ابتدایی)

آموزش مفهومی ریاضی ششم (ابتدایی)

درباره دوره:
- تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی 
-توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی 
-طرح و حل مثال ها و تمرين های مهم و کليدی کتاب درسی
- راهنمایی جهت حل تمرين ها و پرسش های کتاب درسی
-استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش