مهدی غنوی

نام استاد : مهدی غنوی
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : فیزیک هسته ای
محل تحصیل: اهواز