هدی ترابی زاده

نام استاد : هدی ترابی زاده
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : ریاضیات
محل تحصیل: اهواز