حمید رضا فرخ نیا

نام استاد : حمید رضا فرخ نیا
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : ریاضیات
محل تحصیل: اهواز