زهره حسین زاده

نام استاد : زهره حسین زاده
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی
محل تحصیل: مترجمی زبان